De nieuwe wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) heeft hervormingen ingevoerd die een welbepaalde invloed zullen hebben op de begroting van de ziekenhuizen.

Het systeem van de referentiebedragen wordt voor de opnames die worden beëindigd na 31 december 2012 hervormd. Verschillende bestaande diagnosegroepen worden vanaf heden opgesplitst in verschillende diagnosegroepen.

De wetgever heeft eveneens nieuwe stappen gezet in de verdere forfaitarisering van de geneeskunde. De Koning krijgt nieuwe bevoegdheden voor de forfaitarisering van het klein chirurgisch materiaal dat gebruikt wordt in het kader van een (dag-)hospitalisatie. De wetgever preciseert ook dat de ziekenhuizen geen andere bedragen ten laste van de rechthebbenden mogen aanrekenen voor de kosten van het materiaal dan het persoonlijk aandeel zoals het door de Koning is vastgesteld.

De wetgever voorziet bovendien in nieuwe modaliteiten volgens dewelke tekorten van de voorheen openbare ziekenhuizen die ondertussen private ziekenhuizen zijn geworden, al dan niet door de publieke overheid moeten worden gedragen.