Tamara, IT-verantwoordelijke, kon in principe niet aanwezig zijn bij de stemming op de dag van de sociale verkiezingen. Ze stemt per brief, maar uiteindelijk blijkt het op de dag van de verkiezingen toch mogelijk voor haar om naar het bedrijf te komen en ze biedt zich dus in het stembureau aan. Mag Tamara nog worden toegelaten tot de stemming?

Een werknemer die per brief stemt, mag zich alsnog naar het stembureau begeven op de dag van de sociale verkiezingen.

De voorzitter van het stembureau zal op de kiezerslijst aanstippen dat de betrokken werknemer heeft gestemd in het stembureau. Na afloop van de stemming zal de voorzitter nagaan of er dubbele stemmingen zijn (per brief en in het stembureau) en de stemmingen per brief van werknemers die ook in het stembureau hebben gestemd, eruit halen.

Bij het tellen van de stemmen, zal enkel de stemming in het stembureau worden meegerekend. De stemming die Tamara per brief deed, zal daarentegen als ongeldig worden beschouwd.

De voorzitter van het stembureau zal uiterlijk de dag na de stemming de documenten van de verkiezingen aan de werkgever overhandigen in verzegelde omslagen. De werkgever zal deze documenten gedurende 25 dagen na de dag van de sluiting van de stemming moeten bijhouden, om ze nadien te vernietigen.

Klik hier om meer artikelen in de Q&A – Sociale verkiezingen serie te lezen.