Op 31 mei 2017 heeft de staatssecretaris van VWS de marktscan medisch-specialistische zorg 2016 (NZa) aangeboden aan de Tweede Kamer. De NZa geeft met de marktscan inzicht in de recente ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg, met name in algemene ziekenhuizen en UMC's. De marktscan gaat daarbij in op samenwerking, contracten, de kostenontwikkeling, de financiële huishouding, kwaliteit en wachttijden.

De NZa constateert in de marktscan o.a. het volgende:

  • Bij contractering tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen voeren prijsafspraken en bijbehorende plafondafspraken (nog steeds) de boventoon. Daarnaast ziet de NZa ook contracten ontstaan, waarin partijen afspraken maken over kwaliteit, substitutie of verbeterde prijsgarantie.
  • De volumes dalen, terwijl de prijzen licht stijgen.
  • De financiële situatie van ziekenhuizen en UMC's tussen 2012 en 2015 is verbeterd, ondanks de onzekerheden rondom de overgang naar prestatiebekostiging en DOT-systematiek in 2012, de financiële crisis en groeiafspraken uit het hoofdlijnakkoord.
  • Dure geneesmiddelen en wachttijden zijn aandachtspunten voor de NZa. Daarbij meldt de NZa dat zij de ontwikkelingen op het gebied van dure geneesmiddelen blijft volgen en een aantal acties heeft aangekondigd om de wachttijden aan te pakken.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 23