Rechtbank Overijssel, sector kanton, locatie Zwolle (kort geding) 13 november 2015(ECLI:NL:RBOVE:2015:5020)

Bruna verhuurt een winkel aan een franchisenemer en sluit met hem ook een franchiseovereenkomst. In artikel 21 van de huurovereenkomst is met goedkeuring van de kantonrechter bepaald dat de huur met onmiddellijke ingang rechtsgeldig beëindigd kan worden indien de franchiseovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd. In verband met een betalingsachterstand is de franchiseovereenkomst beëindigd en Bruna is gestopt met belevering van de winkel.

Bruna vordert in het kort geding dat de voorzieningenrechter ontruiming en overdracht van de Bruna franchisewinkel aan Bruna gelast, terwijl in reconventie wordt gevorderd dat Bruna de gesloten franchiseovereenkomst nakomt en de belevering zal hervatten.

De voorzieningenrechter oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat Bruna toerekenbaar is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht voor haar franchisenemer nu deze verschillende kansen heeft gekregen om de winkel weer op orde te krijgen (onder andere door het omzetten van de betalingsachterstand in een geldlening). Nu tussen partijen niet in geschil is dat er inmiddels een betalingsachterstand van ruim € 200.000,- is ontstaan, neemt de voorzieningenrechter aan dat de franchiseovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Volgens artikel 21 van de onderhuurovereenkomst eindigt met het einde van de franchiseovereenkomst ook de onderhuurovereenkomst. De voorzieningenrechter veroordeelt de franchisenemer daarom tot ontruiming en om de Bruna-winkel aan Bruna te koop aan te bieden conform het in de franchiseovereenkomst bepaalde.