25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na “Şarj Hizmeti” başlığı altında elektrikli araç ve şarj istasyonlarına ilişkin yeni bir madde eklenmiştir.

Ek madde ile şarj hizmeti; şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında, daha ayrıntılı düzenlemelerin yer alacağı yönetmelikler uyarınca yürütülecektir. Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi, şarj istasyonu kurdurulması veya işlettirilmesi ve elektrikli araç kullanıcıları ile sadakat sözleşmesi yapabilme hak ve yetkisine sahip olacaktır.

Şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacaktır. Şarj ağına dahil olacak münferit şarj istasyonu işletmecileri, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde şarj ağı işletmecisi tarafından verilecek yetki belgesi ile faaliyet göstereceklerdir. 

Şarj hizmetinin, sertifikalı şarj istasyonu işletmecisince sağlanması, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır.

Şarj hizmeti fiyatı, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan usul ve esaslar dahilinde serbestçe belirlenecektir.

Şarj hizmetine ilişkin daha ayrıntılı düzenlemelerin yer alacağı yönetmelik ve düzenlemeler 25 Mart 2022 tarihine kadar yürürlüğe konacaktır. Halihazırda şarj hizmeti faaliyeti gösteren kişiler, çıkarılacak bu yönetmelik ve düzenlemelerin yürürlüğe girişinden itibaren dört ay içerisinde durumlarını yeni mevzuata uygun hale getirmekle yükümlü olacaklardır.