Yeni Gelişmeler

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun"), 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu Kanun ile T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın ("Hazine") fonlara kaynak sağlanmasına ilişkin yetkisi genişletildi.

Kanun değişikliği ne getiriyor? 

Değişiklik öncesinde Hazine'nin, yalnızca belirli fonlara ("Alt Fonlar") kaynak sağlamak amacıyla kurulan üst fonlara ("Üst Fonlar") (funds of funds) yatırım yapması mümkündü. Kanun ile birlikte, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un, Hazine'nin üst fonlara kaynak aktarımına izin veren ilgili maddesi de değişti. Bundan böyle Hazine, Üst Fonlar'a ek olarak, Alt Fonlar'a ve girişim şirketlerine doğrudan kaynak aktarabilecek.

Bakanlar Kurulu, Hazine'nin bu fonlar ve şirketlere sağlayacağı kaynağın üst sınırını ve niteliğini, kaynak aktarılacak üst fonların veya fonların, üst fonlara bağlı alt fonların ve ortak yatırım fonlarının seçim kriterlerini, yatırım yapılabilecek alanları, denetimi, taahhüt edilen tutardan kaynaklanan her türlü ücret ve masrafın üst sınırlarını ve uygulamaya ilişkin diğer hususları belirleyecek.

Sonuç

Bu değişiklik ile finansmana ihtiyacı olan fonların ve şirketlerin, Hazine'nin sağlayacağı kaynaklara daha kolay ve daha hızlı erişmesi sağlanacak. Ayrıca, Hazine'nin katkısıyla, yabancı fonların Türkiye'de uzun vadeli yatırım yapmaları teşvik edilecek.