Gedurende het WK voetbal in 2014 nodigde Nico elke avond vrienden en familie uit om samen alle wedstrijden te bekijken op groot scherm in zijn tuin. Aangezien ook de buren en voorbijgangers steevast langskwamen om in de WK-vreugde te delen, besluit Nico om het tijdens het WK van 2018 anders aan te pakken en een pop-up bar te starten. Zijn vriend Vic is bereid om hem tijdelijk een commerciële ruimte, gelegen op het marktplein, te verhuren tegen een aantrekkelijke huurprijs.

Op welke wijze kunnen Nico en Vic hun huurovereenkomst opstellen? Welke regelgeving is van toepassing?

Toepasselijke regelgeving

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië is het sinds kort mogelijk om huurovereenkomsten voor handelspanden te sluiten voor een duur van maximum 1 jaar. Dergelijke huurovereenkomsten zijn niet aan de bepalingen van de Handelshuurwet van 30 april 1951 onderworpen. Concreet betekent dit dat de huurovereenkomsten geen duur van minstens 9 jaar moeten hebben en dat de andere dwingende bepalingen van de Handelshuurwet niet van toepassing zijn.

Duurtijd

Kortetermijnhuurovereenkomsten kunnen voor een maximumduur van 1 jaar worden gesloten. Zij nemen van rechtswege een einde bij het verstrijken van de duurtijd. De huurder heeft geen recht op huurhernieuwing zoals voorzien in de Handelshuurwet. De huurovereenkomsten kunnen evenwel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden worden verlengd, doch zonder dat de totale duur van de huur langer dan één jaar mag zijn. Bovendien kan de huurder zowel in Vlaanderen als in Wallonië de korte termijnhuur op elk ogenblik vroegtijdig opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Verbouwingen

Tenzij anders overeengekomen, heeft de huurder zowel in Vlaanderen als in Wallonië het recht om aan het gehuurde goed dienstige verbouwingswerken uit te voeren, op voorwaarde dat (i) de kosten niet hoger zijn dan één jaar huur en (ii) de huurder de verhuurder voor de aanvang van de werken hiervan in kennis stelt.

Overdracht van huur en onderverhuring

Huuroverdracht en onderhuur zijn steeds verboden.

Conclusie

Nico en Vic kunnen voor de duurtijd van het WK een huurovereenkomst sluiten die automatisch zal eindigen eens het WK voorbij is. Dergelijke structuur biedt aan Nico de kans om de levensvatbaarheid van zijn handelsconcept uit te testen alvorens over te gaan tot zware investeringen. Vic kan een tijdelijke invulling aan zijn leegstaand handelspand geven en ontvangt een aantrekkelijke huurprijs. De nieuwe regelgeving biedt dus een interessante formule voor beide partijen.