26 квітня 2017 року набрали чинності зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права» («Закон») і низки інших нормативних актів, прийнятих Верховною Радою України («ВР України») 23 березня 2017 року, метою яких є протидія піратству в мережі Інтернет[1].

Зміни до Закону запроваджують так званий «take-down notice» – відомий на Заході інструмент, який дозволяє правовласникам припинити порушення авторських та/або суміжних прав в мережі Інтернет без звернення до суду.

Український «take-down notice» застосовується лише у разі порушення в мережі Інтернет прав на наступні об’єкти: аудіовізуальні твори, комп’ютерні програми, відеограми, фонограми, передачі (програми) організацій мовлення, і може бути здійснений шляхом подання заяви про припинення порушення, яка надсилається правовласником власникам веб-сайтів/веб-сторінок та/або постачальникам послуг хостингу.

Важливо! Звернення з «take-down notice» здійснюється правовласником виключно за посередництвом адвоката, який перевіряє факт наявності у заявника відповідних прав. Для звернення адвокату необхідно мати цифровий підпис (якщо заява направляється електронною поштою). Зазначені вимоги Закону можуть ускладнювати реалізацію запровадженої процедури.

Закон передбачає, що, отримавши «take-down notice», власники веб-сайтів/веб-сторінок та постачальники послуг хостингу зобов’язані у строк від 24 до 72 годин з дати їх отримання :

  • припинити порушення авторських та/або суміжних прав в мережі Інтернет, унеможлививши доступ до електронної (цифрової) інформації; або
  • відмовити у задоволенні такої заяви при наявності відповідних підстав, повідомивши заявника.

Важливо! Хоча «take-down notice» – це спрощена процедура захисту прав, яка не вимагає подальшого звернення до суду, проте існує випадок, коли таке звернення є необхідним. Так, якщо постачальник послуг хостингу унеможливив доступ до електронної (цифрової) інформації (наприклад, заблокував доступ до веб-сайту/веб-сторінки), а власник веб-сайту з такими діями не погодився і повідомив про це письмово, то таке блокування не буде знято якщо протягом десяти (10) робочих днів постачальник послуг хостингу отримав від правовласника підтвердження про відкрите судове провадження. Інакше, на десятий (10) робочий день доступ до електронної (цифрової) інформації буде відновленим.

Своєчасне та негайне вжиття заходів передбачених Законом з унеможливлення доступу до інформації, що містить ознаки порушення авторських та суміжних прав, звільняє власників веб-сайту/веб-сторінки, постачальників послуг хостингу, а також постачальників послуг проміжного характеру в інформаційній сфері від відповідальності за порушення авторських та суміжних прав.

Крім того, Закон покладає обов’язок на постачальників послуг хостингу передбачати у договорах про надання таких послуг ряд умов і правил щодо надання послуг, зокрема щодо зобов’язань не вчиняти дії з розміщення електронної (цифрової) інформації з порушенням авторських та/або суміжних прав. При виконанні зазначених умов Закону постачальники послуг х��стингу звільняються від відповідальності перед замовником.

Закон зобов’язує власників веб-сайтів та постачальників послуг хостингу розміщувати у вільному доступі на власних веб-сайтах та/або в публічних базах даних записів про доменні імена достовірну інформацію про себе.

Важливо! Власникам веб-сайтів, постачальникам послуг хостингу, а також постачальникам послуг проміжного характеру слід запровадити заходи, процедури та привести договори у відповість з вимогами Закону.

В свою чергу невиконання вимог Закону є підставою для застосування до власників веб-сайтів та постачальників послуг хостингу штрафу у розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян («НМДГ») (приблизно до US$ 650) за кожне порушення або від 1000 до 2000 НМДГ (приблизно до US$1,260), якщо ті ж самі порушення вчинені протягом року повторно .

Позови, що виникають з приводу порушення авторського права та/або суміжних прав в мережі Інтернет, пред’являються та розглядаються судами не за місцезнаходженням відповідача, як передбачено загальними процесуальними правилами, а за місцезнаходженням органу державної влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, а саме судами м. Києва.

1. Закон України «Про державну підтримку кінематографії» від 23 березня 2017 р. N 1977-VIII вносить зміни, в тому числі в Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року N 3792-XII, Закон України «Про електронну комерцію» від 3 вересня 2015 р. N 675-VIII, Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. N 1798-XII, Цивільний процесуальний кодекс України 18 березня 2004 р. N 1618-IV , Кодекс України про адміністративні правовопорушення від 7 грудня 1984 р N 8073-X, Кримінальний кодекс Україні від 5 квітня 2001 р. N 2341-III