Uitspraak

  • Gerechtshof Amsterdam 4 februari 2014, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V e.a. / Lufthansa Cargo AG e.a. (zaak 200.114.133, ECLI:NL:GHAMS:2014:244) (Europees luchtvaartkartel, vrijwaringszaak, incident tot aanhouding, bestreden vonnis vernietigd, tussentijds cassatieberoep niet toegestaan)