Prezes UOKiK opublikował wyniki kontroli suplementów diety przeprowadzonej w 2017 roku przez Inspekcję Handlową. W wyniku kontroli zakwestionowano około 20% zbadanych partii. Główne zastrzeżenia dotyczyły niewłaściwego oznakowania oraz niezgodnej z deklaracją na opakowaniu zawartością witamin i innych składników.

Pomimo że wyniki kontroli wypadły nieco korzystniej w porównaniu z tą przeprowadzoną w 2016 roku (wtedy zakwestionowano 29,9% skontrolowanych partii) UOKiK zapowiada, że w związku z rozmiarem stwierdzonych nieprawidłowości kontrole w zakresie obrotu suplementami diety będą kontynuowane.

W świetle obowiązującego prawa suplementy diety to żywność, a nie produkty lecznicze. Do ich wprowadzenia na polski rynek wystarczające jest powiadomienie o takim zamiarze Głównego Inspektora Sanitarnego. Prawo nie wprowadza również szczegółowych regulacji dotyczących reklamy suplementów. W ostatnich 10 latach do rejestru GIS wpisanych zostało blisko 30 tysięcy produktów zgłoszonych jako suplementy diety.

Badanie Inspekcji Handlowej to nie jedyny aspekt urzędowej kontroli obrotu suplementami. Prezes UOKiK w ostatnim czasie nałożył na jedną z firm farmaceutycznych karę w wysokości 26 mln złotych za wprowadzające w błąd reklamy suplementu. Reklamy sugerowały, że produkt ten miał właściwości lecznicze. W trakcie postępowania Prezes UOKiK zbadał jak widzowie odbierali kwestionowane reklamy. Badania potwierdziły, że przekaz rzeczywiście wprowadzał konsumentów w błąd.

Na przestrzeni ubiegłego roku, w związku z wprowadzającymi w błąd reklamami suplementów, zostały wydane jeszcze dwie inne decyzje. Producenci uniknęli jednak kar finansowych, w zamian za zobowiązanie do usunięcia skutków nieuczciwych reklam.

Wzmożone działania regulatorów są z pewnością związane z opublikowanym w 2017 roku raportem Najwyższej Izby Kontroli o dopuszczeniu do obrotu suplementów diety. Ustalenia kontroli NIK wskazały, że w Polsce nie jest zapewniony właściwy poziom bezpieczeństwa suplementów diety. Zdaniem NIK związane jest to przede wszystkim z nieadekwatnymi z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa suplementów diety rozwiązaniami legislacyjnymi, szczególnie w zakresie wprowadzania ich do obrotu po raz pierwszy oraz w zakresie ich reklamy.

Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowuje szereg zmian w prawie w zakresie bezpieczeństwa, składu oraz prezentacji i reklamy suplementów diety. Proponowana nowelizacja ma na celu ukrócić praktyki wprowadzania konsumentów w błąd.

Planowane zmiany są jeszcze w fazie dyskusji, na razie nie wiadomo kiedy i w jakim ostatecznie kształcie nowe regulacje wejdą w życie.