De wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 maart.

Deze wet beoogt voornamelijk om de bepalingen van de « wet rechtsbescherming » aan de concessies aan te passen. De concessies zullen dus vanaf de inwerkingtreding van het nieuw wetgevend geheel, genieten van een regeling inzake de motivering, informatie en rechtsmiddelen dat soortgelijk is aan dat van de gewone overheidsopdrachten.

De wet van 16 februari integreert in de “wet rechtsbescherming” eveneens verschillende aanpassingen die rekening houden met de hervorming van de procedure voor de Raad van State. Zo wordt de schadevergoeding die door de Raad van State kan worden toegekend geviseerd door de wet.

We merken tot slot dat de wetgever gebruik heeft gemaakt van de wet van 16 februari 2017 om enkele onduidelijkheden van de wet rechtsbescherming recht te zetten. De aanvang van de termijn van de standstill is bijvoorbeeld verduidelijkt. Deze termijn is heden eveneens geharmoniseerd ten opzichte van deze toepasselijk in een schorsingsprocedure, wat in de toekomst zal vermijden dat er desbetreffende lange juridische debatten worden gevoerd, die welgedelijk interessant zijn vanuit een juridisch oogpunt, maar weinig efficiënt zijn voor de toegang tot justitie.