De Nederlandse Zorgautoriteit (''NZa'') heeft aan Wijkverpleging Nederland B.V. een boete (150.000 euro) opgelegd. De zorginstelling zou haar cliënten hebben misleid over het polisaanbod. Er werd een collectiviteit bij zorgverzekeraar ONVZ aangeboden zonder dat er tussen de zorgverzekeraar en de zorginstelling een collectiviteitsafspraak was. Daarnaast was de premiekorting (ruim 53 euro per maand) die werd gegeven op het moment dat een cliënt zich zou verzekeren bij ONVZ hoger dan de toegestane tien procent. Ook probeerde de zorginstelling cliënten die verzekerd waren bij een concurrerende verzekeraar te overtuigen om over te stappen naar ONVZ. De zorginstelling heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beslissing van de NZa.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 18 & 19.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.