De FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, het zijn maar enkele van de instanties waarmee zorgverleners regelmatig informatie moeten uitwisselen.

De gegevensbanken van deze overheidsinstanties (zowel op federaal als op gemeenschapsniveau) werkten tot nu toe onafhankelijk van elkaar. Voor de zorgverleners veroorzaakte dit een hoge administratieve last. Hierin komt nu verandering.

De verschillende overheidsinstanties hebben hun databanken aan elkaar gekoppeld tot één enkele gegevensbank, die toegankelijk is via een uniek toegangspunt: de webapplicatie UPPAD, “Unique Portal for Professionals for Administrative Data”. Zorgverleners kunnen hier al hun gegevens invoeren, raadplegen en wijzigen. De zorgverlener moet enkel aangeven welke overheidsinstantie bevoegd is voor de betrokken gegevens.

UPPAD is nu al toegankelijk voor de zorgverleners. Zij kunnen zich aanmelden met hun persoonlijke gebruikersnaam en paswoord, token of elektronische identiteitskaart.

In eerste instantie beoogt dit intiatief de informatieuitwisseling tussen de zorgverlener en de verschillende bevoegde overheden te vereenvoudigen. Op termijn zouden de bevoegde overheden dit platform ook gebruiken om onderling gegevens te delen.

De vermindering van de administratieve lasten voor de burger die in contact treedt met verschillende instanties, is iets waar de Belgische overheden in het algemeen aan werken. Zo heeft de federale overheid een initiatief genomen om iedereen in 2018 een elektronische brievenbus te geven voor alle overheidsdocumenten, zoals loonbrieven, attesten, enz.

Met UPPAD is nu ook in de zorgsector een logische stap gezet naar een verdere vereenvoudiging en digitalisering.