Voor u ligt, of beter gezegd, op uw scherm staat de nieuwjaarsmail van Taylor Wessing. In deze mail kijken we vanuit de verschillende juridische vakgebieden die wij in huis hebben vooruit naar het jaar 2019 en terug op het jaar 2018.

Een bericht uit 2018 dat mij persoonlijk (als vader van bijna drie, partner (thuis en sinds 1 januari 2019 ook op kantoor), netwerker, ambitieuze amateursporter en gezelligheidsdier) erg is bijgebleven, is het bericht dat Nederlanders de beste work-life-balance hebben in de wereld: https://www.weforum.org/agenda/2018/02/the-dutch-have-the-best-work-life-balance-here-s-why/.

Dat voelt af en toe niet zo. Niet alleen voor mij persoonlijk, maar ik heb het gevoel dat wij als Nederlanders over het algemeen heel erg druk zijn. Ik zou denken dat bijvoorbeeld Spanjaarden met hun siësta, Grieken met hun lage pensioenleeftijd, Fransen met hun relatief korte werkweek of Zweden met hun ruime regels over ouderschapsverlof misschien een betere work-life-balance zouden moeten hebben, of in ieder geval zouden moeten ervaren.

Dat blijkt dus niet zo te zijn. Slechts 0,5% van de Nederlandse werknemers geeft aan regelmatig hele lange dagen te werken. Gemiddeld genomen besteden Nederlanders zestien uur per dag aan eten, slapen en ontspanning en binnen gezinnen wordt de ‘werklast’ veelal verdeeld wordt onder beide partners. Mensen in Nederland zijn tevreden met hun leven en geven het gemiddeld een 7,4.

Ondanks deze cijfers heeft de Partij van de Arbeid in november 2018 een voorstel ingediend om in Nederland een zogenaamd ‘right to disconnect’ in te voeren. Een recht om uit te schakelen, je telefoon uit te zetten buiten bepaalde uren; het recht om onbereikbaar te zijn: https://nos.nl/artikel/2259211-pvda-wil-wettelijk-recht-op-onbereikbaarheid.html.

In sommige Europese landen, waarbij Frankrijk vooroploopt, bestaat zo’n recht, of een afgeleide daarvan, al. Werkgevers met 50 of meer werknemers zijn verplicht om met een representatie van hun werknemers te onderhandelen over het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Er moet dan een overeenkomst worden gesloten met als doel te verzekeren dat tijdens niet-werkuren het privé- en familieleven wordt gerespecteerd.

Ik ben benieuwd of, en zo ja hoe, deze discussie zich in 2019 in Nederland gaat ontwikkelen. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Voor nu hoop ik dat u er – binnen kantooruren – aan toekomt om de inhoud van deze nieuwjaarsmail te lezen, zodat u juridisch goed voorbereid 2019 in gaat.