Op 31 januari jl. heeft Stibbe de expertmeeting "Wind op land" georganiseerd. Het was een multidisciplinaire bijeenkomst waarin naast de ruimtelijke en milieuaspecten van de planvorming en vergunningverlening, ook de financiering, het vormgeven van burgerparticipatie en de contractering, in het kader van de ontwikkeling van windturbineparken, ter sprake zijn gekomen. Van de expertmeeting is een verslag gemaakt. Dit verslag kunt u hier lezen.