Народний депутат України Руслан Князевич пропонує новий механізм відновлення втрачених матеріалів справ, – про це йдеться в законопроекті № 3343 «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо механізму відновлення втрачених матеріалів справи».

Ян Ахрамович, адвокат Сімферопольського офісу ЮФ «Ілляшев та Партнери», у своєму коментарі для «Юридичної практики» зазначив наступне: «Вбачається, що основною ідеєю законопроекту є коригування механізму відновлення матеріалів судових проваджень, які у зв’язку зі сформованою на території Автономної Республіки Крим обставинами, не можуть бути розглянуті судами України, що знаходяться на території окупованого Криму. Таким чином, на думку автора законопроекту, вдасться законодавчо домогтися належної реалізації права гарантованого п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод як права на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону.

Метою законопроекту є спрощення механізму відновлення матеріалів втрачених судових проваджень. Таку ж мету переслідує і проект Закону № 2930 від 21 травня 2015. Головними відмінностями коментованого проекту закону є те, що він зачіпає питання регулювання механізму відновлення втрачених судових проваджень, що знаходяться на території Автономної Республіки Крим, чого не передбачає проект Закону № 2930. Крім того, коментований проект закону пропонує внести зміни в процедуру відновлення всіх судових проваджень, не обмежуючись кримінальними. Таким чином, зазначений законопроект більшою мірою реалізує положення п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що гарантують право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону кожному в разі, як наявності спору щодо його цивільних прав та обов’язків, так і у випадку пред’явлення йому будь-якого кримінального обвинувачення.

Коментованою проектом Закону пропонується внести доповнення до статті 12 Закону. Зазначена стаття, покликана забезпечити можливість розгляду справ, раніше підсудних судам АР Крим та міста Севастополя. Разом з тим, в даний момент, положення, закріплені в ній, не містять правового механізму прийняття до розгляду судами справ при зміні підсудності справи, провадження якого міститься в суді на окупованій території. Слід зазначити, що кількість проваджень, що знаходяться на розгляді в судах АР Крим та міста Севастополя на момент окупації Криму обчислювалося десятками тисяч. Проект коментованого закону пропонує розглядати зазначені провадження як втрачені і встановити в Законі механізм їх відновлення, законодавчо закріпивши можливість відновлення проваджень, що знаходяться на території АР Крим аналогічну тій, яка міститься в ст. 402 і 405 Цивільного процесуального кодексу України. Законопроект також пропонує додатковою статтею закріпити повноваження прокуратури при проведенні процедури відновлення провадження, що знаходиться в суді АР Крим або міста Севастополя, надавши прокуратурі можливість за ухвалою суду витребувати у інших учасників процесу копії провадження, які у них збереглися».