Vanaf 2024 is asbesthoudende dakbedekking op alle daken verboden. Het verbod geldt voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen. Het verbod ziet vooralsnog alleen op dakbedekking. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal vallen dus niet onder het verbod. 

Gebouweigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor verwijdering van asbestdaken. Gemeenten kunnen vanaf 2024 handhavend optreden tegen gebouweigenaren. Gemeenten kunnen dit nu overigens ook al wanneer een asbestdak in slechte staat is en daarmee een gevaar voor de volksgezondheid oplevert.

Op 1 januari 2016 treedt de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken in werking. De regeling is bedoeld voor particulieren, bedrijven, en (overheids)instellingen en geldt voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 m2. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. Voor 2016 is een budget van € 10 miljoen beschikbaar. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 9.00 uur.