27 Eylül 2017'de Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni Orta Vadeli Program'a (2018-2020) ilişkin toplantıda aşağıdaki vergilerde artışa gidileceğine dair aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

  • Finans sektöründe kurumlar vergisi oranını %20'den %22'ye çıkaracak bir düzenleme Meclis'e sunulacak.
  • Kurumların dağıtılmayan kar paylarından %1 oranında tevkifat yapılacak.
  • Kurumların 2 yıldan fazla süreyle elde tuttukları gayrimenkullerin elden çıkarılmasında uygulanan %75 oranındaki kurumlar vergisi istisnası %50'ye düşürülecek.
  • Gelir vergisi ücret tarifesinin üçüncü dilimi için uygulanan %27 oranı 2018'ten itibaren %30'a çıkarılacak.
  • Binek otomobillerine ilişkin motorlu taşıtlar vergisi %40 oranında artacak. Ayrıca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisinde sistem değişikliğine gidilecek, şu anda sadece motor silindir hacmini dikkate alan sistem binek otomobilin değerini de dikkate alan yeni sistem ile değişecek. Buna göre, aracın değeri arttıkça vergi miktarında da %10 ve 20 oranında artış olacak.
  • Şans oyunlarında ve çekilişlerde elde edilen kazançlara ilişkin %10 olan vergi oranı %20'ye çıkacak.

Maliye Bakanı'nın birçok vergi mükellefini etkileyen söz konusu açıklamalarının uygulamaya geçirilmesi için yakın zamanda yeni yasal düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.