Het aantal fusies en overnames in de gezondheidszorg blijft toenemen. In 2016 is met 81 transacties een nieuw record gevestigd, na het record in 2015 met 73 transacties. Dit blijkt uit de jaarlijkse marktanalyse van Boer & Croon Corporate Finance (BCCF), dat sinds 2008 de fusie- en overnametransacties in de zorg onderzoekt. De groei in het aantal transacties vond met name plaats in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg (19 in 2016 vs. 11 in 2015) en in de GGZ (9 in 2016 vs. 6 in 2015). Volgens BCCF is het aantal transacties in de thuiszorg, kraamzorg, mondzorg en GGZ opvallend. In de thuiszorg worden de transacties voornamelijk veroorzaakt door faillissementen. Binnen de kraamzorg worden de transacties gedreven door druk op tarieven en investeringen, waardoor schaalvergroting van belang is. Binnen de sector mondzorg zorgt ketenvorming voor een toename van transacties, vaak gesteund door equity partijen.