De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW) is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 maart 2017.

De WWW is bedoeld om ons arbeidsrecht grondig te hervormen, onze economie competitiever te maken, de jobs van de mensen werkbaarder (een betere combinatie werk en privéleven) en de arbeidsmarkt wendbaarder te maken. Zo beoogt het plan onder meer een administratieve vereenvoudiging voor de werkgever en meer flexibiliteit voor de werknemer.

Hiervoor voorziet de WWW in de volgende maatregelen:

 • Onder het systeem van “kleine flexibiliteit” kan worden afgeweken van de maximale dag- (9u) en weekgrenzen (45u), mits een gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis wordt gerespecteerd.

 • Een werknemer kan voortaan 100 overuren presteren zonder dat een specifieke motivering of het akkoord en/of de kennisgeving van de vakbond nodig is.

 • Hoewel in veel bedrijven al ingeburgerd, is er nu ook een wettelijke basis die de mogelijkheid tot glijdende werkuren vaststelt.

 • Voortaan kan een werknemer 143 overuren presteren alvorens hij inhaalrust moet opnemen.

  Afschaffing verplichting om alle toepasselijke deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement en de uurroosters fysisch aan te plakken en te bewaren.

 • Loopbaansparen

  I.e. mogelijkheid om tijd te sparen en dit later tijdens de loopbaan als verlof op te nemen.

 • Bijkomend regelgevend kader voor telewerk op niet-regelmatige basis.

 • Uitzendarbeid is niet meer per definitie voor een bepaalde tijd.

 • Uitbreiding palliatief verlof en tijdskrediet

 • I.e. mogelijkheid om aanvullende vakantiedagen te schenken aan collega’s die een ernstig ziek kind (< 21 jaar) hebben.

 • Groeipad met als doel gemiddeld 5 opleidingsdagen per voltijdse werknemer per jaar te bereiken

 • Nachtarbeid wordt nu toegelaten voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel.

Het overgrote deel van bovenstaande maatregelen treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 februari 2017. Voor bepaalde maatregelen, zoals het loopbaansparen of de uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, is een verdere uitwerking op sectorniveau vereist.

Ondernemingen zullen al deze maatregelen moeten of kunnen integreren in hun HR-beleid om werknemers gezonder tewerk te stellen en flexibeler, duurzamer inzetbaar te maken.

Meer info rond de nieuwe regels, rechten en plichten rond de Wet wendbaar en werkbaar werk vindt u op onze site: www.lydian.be/werkbaar-wendbaar-werk.