Afgelopen week vrijdag (15 april 2016) berichtten wij u dat de Wet uitwerking Autobrief II door de Tweede Kamer is aangenomen. Per abuis is een door de Tweede Kamer aangenomen amendement niet volledig in de Automobiellink verwerkt. Het gaat om de tabel waarin de nieuwe bijtellingspercentages voor het privégebruik van de auto van de zaak staan. Hieronder treft u de integrale, verbeterde, tekst van de Automobiellink aan. Onze excuses voor het ongemak.

De Tweede Kamer heeft op 12 april 2016 het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief II aangenomen.

Het wetsvoorstel is de wettelijke verankering van de voorgestelde wijzigingen uit de Autobrief II. De Autobrief II bevat de plannen voor de aanpassingen van de autobelastingen per 1 januari 2017. Het wetsvoorstel behelst de aanpassing van de bijtellingscategorieën voor de loonbelasting en inkomstenbelasting, de aanpassing van de motorrijtuigenbelasting en de BPM.

Het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief II beoogt het behalen van robuuste belastingopbrengsten en een kostenefficiënte inzet van overheidsmiddelen met een zo groot mogelijke milieuwinst voor het ingezette overheidsgeld voor de periode 2017 tot en met 2020.

Bijtelling auto van de zaak

De bijtelling voor nulemissie-auto’s wordt gehandhaafd op 4%. Dit bijtellingspercentage zal per 2019 echter alleen gelden tot een cataloguswaarde van € 50.000, tenzij sprake is van een waterstofauto. Voor zover de cataloguswaarde van de auto meer dan € 50.000 bedraagt, is de reguliere bijtelling van 22% verschuldigd. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1-50 gram/km wordt het bijtellingspercentage per 2017 verhoogd tot 22%. Het bijtellingspercentage voor auto’s met een CO2-uitstoot van 51-106 gram/km wordt eveneens in 2017 op 22% vastgesteld. Het is de bedoeling dat de uitstootgrenzen voor de verschillende bijtellingscategorieën periodiek worden bijgesteld. De bijtellingspercentages vatten wij in de volgende tabel samen:

Click here to view the table.

* Het 4%-tarief geldt tot een cataloguswaarde van € 50.000, tenzij sprake is van een waterstofauto. Daarboven geldt het tarief van 22%.

Motorrijtuigenbelasting

Het wetsvoorstel bevat de volgende wijzigingen op het gebied van de motorrijtuigenbelasting:

  • Per 1 januari 2017 wordt de motorrijtuigenbelasting met gemiddeld 2% verlaagd. Dit geldt niet voor de dieseltoeslag. Voor dieselauto’s met een te hoge fijnstofuitstoot (> 5 mg/km) wordt daarnaast een toeslag van 15% ingevoerd op het reguliere tarief. Voor bestelauto’s op diesel is het leeftijdscriterium van twaalf jaar en ouder toegevoegd om te voorkomen dat de toeslag voor een te groot aantal bestelvoertuigen zou gaan gelden.
  • Het halftarief voor semi-elektrische auto’s (CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km) blijft van 2017 tot en met 2020 nog bestaan.
  • De forfaitaire gewichtsreductie van 125 kg voor alle auto’s met elektrische aandrijving komt per 1 januari 2017 te vervallen.
  • De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor nulemissie-auto’s blijft tot en met 2020 bestaan.

BPM

Het kabinet stelt voor om de volgende wijzigingen op het gebied van de BPM per 1 januari 2017 door te voeren:

  • het vaste gedeelte van de BPM wordt verhoogd tot € 350 en het CO2-uitstootafhankelijke gedeelte van de BPM wordt verlaagd;
  • voor semi-elektrische auto’s wordt een aparte tarieftabel ingevoerd;
  • de BPM-vrijstelling voor nulemissie-auto’s blijft bestaan;
  • de CO2-uitstootgrenzen voor het berekenen van de dieseltoeslag worden stapsgewijs verlaagd.

Gemiddeld wordt de BPM in de periode tot 2020 met 12% verlaagd, met uitzondering van de dieseltoeslag. Deze deelt voor de jaren 2017 – 2020 niet mee in de verlaging.