Recent Development

The Banking Regulatory and Supervisory Authority (“BRSA”) amended the Regulation on Credit Transactions of Banks and the Regulation on Establishment and Operation Principles of Financial Leasing, Factoring and Financing Companies (the "Amendment"). The Amendment entered into force upon its publication on the Official Gazette dated February 26, 2019 with No. 30698.

What’s New?

  • The maximum term of consumer loans is increased to 60 months from 36 months, except for (i) loans for house purchase and renovation or financial leases related to housing; (ii) other real estate loans; (iii) loans to finance education and tuition fees; and (iv) loans to finance debts owed to public authorities and institutions, on the condition that the payment is directly made to the authorities or institutions’ account, as well as loans for the refinancing of the aforementioned debts.
  • In addition, the Amendment increased the maximum term of consumer loans for computer purchases from six months to 12 months.
  • While the maximum term for all car loans was 48 months, the Amendment made a differentiation based on car prices. Accordingly, the terms of consumer loans extended for the purchase of cars with a final sale price equal to or less than TRY 120,000 cannot exceed 60 months, whereas loans extended for the purchase of cars with a sale price more than TRY 120,000 cannot exceed 48 months.
  • Furthermore, pursuant to the provisional article added by the Amendment, the debt balance of consumer loans extended before February 26, 2019 can be restructured to a maximum of 60 months at the borrower's request.

Tüketici Kredilerinde Vade Tavanı Arttırıldı Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik ("Değişiklik") yaptı. Değişiklik, 26 Şubat 2019 tarih ve 30698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Konut edinimleri, konut tadilatı amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler veya bunların finansal kiralanması, diğer gayrimenkul amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ve bunların yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler dışında, tüketici kredilerinin vade tavanı 36 ay iken, Değişiklik ile birlikte vade tavanı 60 aya çıkartıldı.
  • Buna ek olarak, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılacak kredilerin vade tavanı altı aydan 12 aya çıkartıldı.
  • Değişiklik'ten önce tüm taşıt kredileri için vade tavanı 48 ay iken, Değişiklik ile birlikte taşıt fiyatına göre bir ayrım yapıldı. Bu doğrultuda, nihai fatura değeri 120.000 Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı için kullandırılan kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120.000 Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı için kullandırılan kredilerin vadesi ise 48 ayı geçemeyecek.
  • Ayrıca, Değişiklik ile eklenen geçici madde uyarınca 26 Şubat 2019 tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi halinde en fazla 60 aya kadar vade ile yeniden yapılandırılabilecek.