Het aantal landen dat zich aansluit bij het internationale systeem voor modelregistraties, op basis van de Schikking van ’s-Gravenhage, blijft gestaag groeien. Op 13 maart jongstleden werd bekend dat Groot-Brittannië een akte van toetreding heeft ingediend bij de World Intellectual Property Organization. De Schikking van 's-Gravenhage komt er per 13 juni 2018 te gelden.

Modelbescherming

Het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel met een eigen karakter kan als tekening of model worden beschermd. Centraal staat het uiterlijk van een voortbrengsel. Voorbeelden van modellen zijn vormen van meubels, huishoudelijke apparaten en serviesgoed. Bij tekeningen valt te denken aan nieuwe patronen van vloerbedekking, wanddecoratie, kleding of gordijnstoffen.

Internationaal systeem voor modelregistraties

In het modellenrecht kennen we een internationaal systeem om modellen te beschermen, de zogenaamde Internationale modelregistratie. Het systeem voor modellen is geregeld bij de Schikking van 's-Gravenhage. Dit internationale systeem voor modelregistraties maakt het mogelijk om door middel van één aanvraag bij het Internationale Bureau in Genève (WIPO – World Intellectual Property Organization) modelbescherming aan te vragen voor één of meer landen die bij de Schikking van 's-Gravenhage zijn aangesloten.

Met de toetreding van Groot-Brittannië telt de Schikking van 's-Gravenhage 68 lidstaten (inclusief de Europese Unie als geheel) waarin modelbescherming kan worden verkregen op grond van de internationale registratie. Om een aanvraag tot een Internationale modelregistratie te kunnen indienen, moet de deposant een onderdaan zijn van één van de aangesloten landen, daar zijn woonplaats hebben of daar een ‘daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van handel en nijverheid hebben’ (kort gezegd: vanuit het desbetreffende land daadwerkelijk handel drijven).

Dat steeds meer landen/regio’s kunnen worden aangewezen bij een Internationale modelregistratie maakt het voor ondernemingen die belang hebben bij modelregistratie steeds interessanter om een internationale registratie te laten verrichten. Zeker wanneer de afzet van uw model zich richt op meerdere landen of wanneer u actief wordt op voor u nieuwe markten, is het zaak om na te gaan of uw belangen voldoende zijn beschermd in de voor u relevante landen.