Sinds eind 2016 draait in de Nederlandse bioscopen Vaiana, de nieuwste animatiefilm van Disney. Buiten Europa is de film gelanceerd onder de naam Moana. De reden voor de naamswijziging in Europa zou zijn dat voor Moana een eerdere merkregistratie in Europese landen zou bestaan, waardoor Moana niet beschikbaar was voor Disney.

Het is niet ongebruikelijk dat in verschillende landen verschillende filmtitels worden gebruikt. Soms gebeurt dit om taalkundige redenen, of uit marketing overwegingen. Zo werd Finding Nemo in Franstalige gebieden zowel uitgebracht als Le Monde de Nemo als Trouver Nemo.

In het geval van de nieuwe Disneyfilm lijkt de beschikbaarheid als merk in Europa de doorslag te hebben gegeven. Disney Spanje liet in een tweet weten: ‘Moana’ is in Spanje en een aantal andere Europese landen al geregistreerd als merk en om die reden is de naam in Europa veranderd in ‘Vaiana’. Volgens de INDAC blog, een bekend forum over films, heeft John Musker - een van de makers van de cartoon - deze informatie ook bevestigd op het Annecy Film Festival 2016.

Het belang van merkonderzoek Er wordt veel tijd en energie geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe merken. Het is daarom belangrijk dat al in een vroeg stadium van merkontwikkeling stil wordt gestaan bij de vraag of het ontwikkelde merk, de creatie of het ontwerp wel merkenrechtelijk kan worden beschermd.

Alvorens een merk te gaan gebruiken of te registreren adviseren wij om onderzoek te laten verrichten naar de beschikbaarheid van het merk. De mogelijkheid bestaat immers dat derden beschikken over een eerdere registratie van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren en of diensten. Op basis van de oudere rechten kan dan bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik en/ of de registratie van het jongere merk.

Op basis van het resultaat van een merkgelijkenisonderzoek kunnen wij u adviseren over de risico's die zijn verbonden aan de keuze voor een bepaald merk. Voor het onderzoeken van merken kijken wij in alle relevante merkenregisters naar identieke of vergelijkbare merken. Bij een onderzoek kan tevens worden gekeken naar de associatie die bepaalde merken oproepen. In sommige landen hebben nieuw bedachte namen wellicht een ongepaste betekenis. Een linguïstisch onderzoek geeft u meer inzicht in het vaststellen van de betekenis van een naam in het land waarin u actief wilt zijn.

Risico’s worden inzichtelijk Door op voorhand onderzoek te laten verrichten naar de beschikbaarheid van een merk wordt inzage verkregen in de mogelijke risico’s die aan de keuze voor een bepaald merk zijn verbonden. 

Anca Draganescu-Pinawin IE-Consultant Novagraaf Zwitserland