Om te anticiperen op een no-deal Brexit heeft de regering een wetsontwerp ingediend in de Kamer. Het is de bedoeling dat deze wet enkel in voege treedt wanneer er geen akkoord komt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Wij verwijzen naar ons eerder artikel over Brexit en de gevolgen die dat zal hebben op uw bedrijf.

Ondertussen is er nog steeds geen akkoord bereikt, meer nog, het Verenigd Koninkrijk heeft een Brexit-uitstel gekregen van de EU tot en met 31 oktober.

Het wetsontwerp geeft een tijdelijk antwoord op een aantal moeilijkheden die zullen optreden ingeval van een no-deal Brexit.

De volgende items komen daarin aan bod :

  • Asiel en migratie en meer bepaald het verblijfsrecht van onderdanen van het VK en hun familieleden;
  • Werk: voor startbanen zullen jonge werknemers tot 26 jaar van de UK gedurende een overgangsperiode worden gelijkgesteld met EU-burgers;
  • Sociale zaken: de gevolgen van Brexit in de verschillende takken van de sociale zekerheid worden tijdelijk geregeld ;
  • Financiën: de verplichtingen waaraan beleggingsdienstenbedrijven moeten voldoen, en het statuut van en het toezicht op vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies worden gewijzigd. De bedoeling is de Koning te machtigen om bijkomende regels vast te stellen voor deze ondernemingen en activiteiten om deze tot op zekere hoogte in overeenstemming te brengen met het regime onder het EU-recht.
  • Economie: de activiteiten en het toezicht van verzekeringstussenpersonen die activiteiten van “gevolmachtigde onderschrijver” uitoefenen krijgen nieuwe regels. Dit is om tegemoet te komen aan een markt van Britse gevolmachtigde onderschrijvers die gespecialiseerde verzekeringspolissen plaatsen bij verzekeringsondernemingen om niet-conventionele ondernemingsrisico’s te dekken zoals maritieme verzekeringen, transportverzekeringen te lucht, te water of op de weg, de verzekering van grote bouwwerven. Dergelijke risico-dekking is onontbeerlijk voor de activiteiten van een groot aantal Belgische ondernemingen.