De algemene bankvoorwaarden zijn verduidelijkt, vereenvoudigd en aangepast. Dit is gebeurd na overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (‘NVB’), de Consumentenbond, VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en ONL voor Ondernemers. In de algemene bankvoorwaarden zijn kernregels opgenomen voor de relatie tussen banken en hun klanten. De nieuwe algemene bankvoorwaarden zijn hier (in het kort) en hier (uitgebreid) te raadplegen. De huidige nu geldende algemene bankvoorwaarden van 2009 zijn hier te raadplegen.

De nieuwe algemene bankvoorwaarden bevat een aantal wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder toegelicht:

  • de zorgplicht van banken wordt uitgebreid. Er is namelijk expliciet opgenomen dat banken zullen moeten streven naar begrijpelijke producten en diensten en tevens naar begrijpelijke informatieverstrekking over financiële producten en diensten;
  • alle banken die zijn aangesloten bij de NVB hanteren de algemene bankvoorwaarden. Voor specifieke diensten en producten hanteren banken echter aparte overeenkomsten en bijzondere algemene voorwaarden die kunnen afwijken van de algemene bankvoorwaarden. De nieuwe algemene bankvoorwaarden bepalen dat deze afwijkingen nooit de toegekende rechten of bescherming van consumenten in de algemene bankvoorwaarden mogen aantasten;
  • indien de bank derde partijen inschakelt of bepaalde werkzaamheden uitbesteedt aan derden (bijvoorbeeld het verrichten van een betaling aan het buitenland), blijft de bank aanspreekpunt en contractspartij voor haar klanten
  • banken zullen bijzondere kosten moeten toelichten, zoals taxatiekosten of kosten van extra rapportages;
  • De nieuwe algemene bankvoorwaarden bepalen dat indien er voor bijzondere kosten een wettelijke regeling is, die wettelijke regeling wordt toegepast. In het geval van proceskosten zal de bank, als zij een procedure tegen een klant wint, niet de werkelijke proceskosten claimen, maar de kosten op grond van de wettelijke regeling voor proceskosten; en
  • Mededelingen van de klant aan de bank moeten vanwege bewijskracht en privacy schriftelijk worden gedaan. In overleg kan hier in de praktijk echter van worden afgeweken, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een beveiligde internetomgeving.

De nieuwe algemene bankvoorwaarden zijn op 29 augustus 2016 gedeponeerd bij de rechtbank in Amsterdam en zijn vanaf 1 maart 2017 van kracht. Meer informatie over de algemene bankvoorwaarden is hier te vinden.