Click here to listen to the audio.

De Nederlandse overheid speelt een belangrijke rol in het halen van de gestelde klimaatdoelen. Ali al Khatib en Tom Barkhuysen bespreken in deze podcast wat de overheid juridisch effectief kan doen om de klimaattransitie te stimuleren en hoe zij daarin kan samenwerken met het bedrijfsleven.

Aan de hand van de drie rollen die de overheid hierbij kan innemen, namelijk die van regelgever, beleidsmaker en handhaver, die van stimulator en die van marktparticipant, gaan Ali en Tom in op wat de overheid in juridische zin kan leren van de aanpak van de stikstofcrisis in zowel Nederland als België, de wijze waarop in het Verenigd Koninkrijk investeringen in kernenergie worden gestimuleerd en hoe in Spanje met investeringen in zonne-energie wordt omgegaan. Zo komen zij tot een voorstel hoe de overheid, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, op een juridisch effectieve manier de transitie kan stimuleren.