In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraak

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Persbericht

Rapporten

Overige publicatie

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Kamervragen

Overige Staatscourant publicaties

Persberichten

EU – Hof van Justitie / Gerecht

Arresten

EU – Commissie

Speeches

Persberichten

Overig

EU – Wetgeving

Overig

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

Overig

EU – CEER & ERGEG