In 2013 ondertekende de meerderheid van de EU-lidstaten de overeenkomst tot verdergaande samenwerking bestaande uit de oprichting van één Octrooigerecht (Unified Patent Court "UPC"). Dit Gerecht moet gaan oordelen over het Europees octrooi met eenheidswerking, ook wel "unitair octrooi" genoemd. Het UPC wordt operationeel als ten minste 13 landen (waaronder in elk geval Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) het Protocol voor de voorlopige toepassing van het UPC bekrachtigen. Zodra de UPC-overeenkomst inwerking treedt wordt tevens het unitair octrooi beschikbaar voor verlening. Op 15 maart 2017 kwam de Unified Patent Court Preparatory Committee voor de laatste maal bijeen voordat de zogenaamde 'provisional application phase' (PAP) zal aanbreken. Deze fase betreft slechts de institutionele, organisationele en financiële bepalingen van de UPC overeenkomst en dient te zorgen voor een gemakkelijke overgang naar de operationele fase. Verwacht wordt dat de PAP eind mei zal aanvangen. Voorwaarde is dat nog meer lidstaten het Protocol voor de voorlopige toepassing van het UPC bekrachtigen. Indien alles volgens plan verloopt zal het UPC in december 2017 van start kunnen gaan. Het Verenigd Koninkrijk is één van de landen wiens bekrachtiging essentieel is voor het inwerking treden van de UPC overeenkomst. Het is nog onduidelijk of de Brexit onderhandelingen van invloed zullen zijn op de eerder door de Britse regering aangekondigde bekrachtiging.