Het aantal landen dat zich aansluit bij het internationale systeem voor merkregistraties, op basis van het Verdrag van Madrid en het daarbij behorende Protocol van Madrid, blijft gestaag groeien. Eind maart 2018 heeft Afghanistan een akte van toetreding ingediend bij de World Intellectual Property Organization. Het Protocol van Madrid komt per 26 juni 2018 te gelden voor het Centraal-Aziatische land.

Het systeem voor Internationale merkregistraties (ook bekend als het Madrid systeem) maakt het mogelijk omdoor middel van één aanvraag merkbescherming aan te vragen voor één of meer landen die bij het Madrid systeem zijn aangesloten.

Het Madrid systeem is in het leven geroepen door de ‘Overeenkomst van Madrid’ van 1891 en is in 1996 uitgebreid met het ‘Protocol van Madrid’. Sinds de toetreding van Algerije tot het Protocol in oktober 2015 worden alle internationale merkregistraties exclusief beheerst door het Protocol en is de Overeenkomst in feite een niet-operationeel verdrag geworden.

Met de toetreding van Afghanistan telt het Madrid systeem 101 lidstaten, waarmee (potentieel) in 117 landen merkbescherming kan worden verkregen op grond van de internationale registratie. De laatste vier toegetreden landen betroffen eveneens Aziatische landen, te weten Laos, Brunei, Thailand en Indonesië. Deze landen traden respectievelijk per 7 maart 2016, 6 januari 2017, 7 november 2017 en 2 januari 2018 toe.

Dat steeds meer landen/ regio’s kunnen worden aangewezen bij een internationale merkregistratie, maakt het voor ondernemingen steeds interessanter om een internationale registratie te laten verrichten. Voor een uiteenzetting van de voor- en nadelen van het Madrid systeem verwijzen wij u graag naar ons eerdere Engelstalige artikel.

Zeker wanneer uw afzet zich richt op meerdere landen of wanneer u actief wordt op voor u nieuwe markten is het zaak om na te gaan of uw belangen voldoende zijn beschermd in de voor u relevante landen.