Steeds vaker besteden bedrijven onder de noemer ‘contracting’ (neven)activiteiten uit aan een derde. Dat leidt tot spanning wanneer dit geschiedt om de arbeidskosten te drukken en/of ten koste gaat van (vaste) arbeidsplaatsen. Tijdens de behandeling van de Wet werk en zekerheid heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid medegedeeld dat maatregelen zullen worden genomen om dit tegen te gaan. Niet alle vormen van contracting zijn gericht op het omzeilen van arbeidsrechtelijke verplichtingen. In dit artikel geef ik juridische duiding aan het begrip contracting en bespreek ik de arbeidsrechtelijke gevolgen hiervan. Daarbij ga ik ook in op de effecten van het onlangs door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies.

Attachment