Minister Kamp heeft in een brief laten weten dat tot op heden 58 aanvragen voor toepassing van het verlaagd tarief zijn ingediend, waarvan 30 zijn goedgekeurd. De ‘postcoderoosregeling’ is een stimuleringsmaatregel in de vorm van een verlaagd tarief in de energiebelasting, voor energie die lokaal duurzaam wordt opgewekt. Omdat de regeling op weinig animo kon rekenen bij de invoering in 2014, is de korting verhoogd per 2016. Of dat tot meer projecten gaat leiden, moet echter nog bezien worden.