Belangrijke voorwaarden voor het succesvol contracteren van medisch specialistische zorg zijn: elkaar vertrouwen geven, een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, goede procesafspraken en het over en weer gebruiken van dezelfde informatie. Recent hebben ca. 300 medewerkers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar hierover gesproken tijdens drie regiobijeenkomsten georganiseerd door ZKN, NFU, FMS, NVZ en ZN. Tijdens deze bijeenkomsten is er een aantal verbetervoorstellen besproken onder meer over het gebruik van uniforme contracten, een nieuw ontworpen contracteringsproces en meerjarencontracten.