Norske bedrifter benytter i økende grad utenlandsk arbeidskraft. I enkelte sektorer er det mer vanlig enn i andre. Olje- og gass næringen, IT men også andre teknisk krevende arbeidsområder henter stadig ekspertise fra land utenfor Norge og EU/ EØS. Det kan være formelle ansettelser i norske bedrifter, eller midlertidig benyttelse av utenlandske eksperter ansatt i hjemlandet. 

Det er strenge og til dels kompliserte regler for en utlending som skal ta arbeid i Norge. Regelverket har endret seg betydelig de siste 10- 15 årene, og det skjer stadig større og mindre lov- og praksisendringer. 

Det er lett å trå feil, og både bedrifter og utlendinger som søker opphold risikerer straff dersom reglene ikke følges.  Tid er òg en viktig faktor i disse sakene og gjør man ting feil kan man risikere lang saksbehandlingstid. 

Dette er ting man må ta tak i:

  • Er visum og/eller oppholdstillatelse er nødvendig, eventuelt hvilken type tillatelse kreves i dette tilfellet?
  • Er søknad med vedlegg korrekt utfylt og innsendt, herunder elektronisk registrering av søknad og bestilling av time hos politi/ UDI?
  • Hvilke skatteregler følges og hvilke arbeidsrettslige regler gjelder for utenlandske arbeidstakere?