Vandaag, 7 juni 2016, heeft ACM een campagne gelanceerd om kartels op te sporen. ACM heeft zelfs een voorlichtingsvideo gemaakt waarmee zij aandacht probeert te vragen voor kartels en een oproep doet om kartels te melden bij ACM. Of de voorlichtingsvideo het beoogde effect heeft, is de vraag maar het is duidelijk dat ACM extra aandacht wil voor kartelafspraken.

Bestuursvoorzitter van ACM, Chris Fonteijn, geeft de volgende toelichting: 

“Een kartelafspraak is ordinaire diefstal. Ze tast een gezonde concurrerende economie aan en ondermijnt het vertrouwen van burgers in bedrijven. We roepen iedereen op samen met ons kartels op te rollen.” 

“Door deze unieke campagne pakken we kartels op hun kwetsbare schakel: de mensen rondom het kartel die ervan weten, ervan horen of het moeten uitvoeren.”

De boetes voor kartelafspraken kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro’s per betrokken bedrijf.

Vanaf 1 juli 2016 worden de wettelijke boetemaxima voor overtredingen van het kartelverbod in artikel 6 Mededingingswet zelfs fors verhoogd. De maximale persoonlijke boete die aan natuurlijke personen kan worden opgelegd is op dit moment nog EUR 450.000. Dit maximum wordt verdubbeld en dat betekent dat vanaf 1 juli 2016 een boete van ten hoogste EUR 900.000 aan natuurlijke personen kan worden opgelegd.

Voor ondernemingen wordt het wettelijke boetemaximum vanwege kartelafspraken in strijd met artikel 6 Mededingingswet (nu:  maximaal 10% van de jaaromzet van de groep waartoe de overtreder behoort) per 1 juli 2016 verhoogd tot maximaal 40% van de (groeps-)omzet. Deze verhoging komt doordat het maximum van 10% vermenigvuldigd mag worden met het aantal jaren dat de overtreding heeft geduurd met een maximum van vier jaar. Voor overtredingen van procedurele regels bij kartelonderzoeken, zoals niet-meewerken aan een kartelonderzoeken, kunnen ook hogere boetes tot max. EUR 900.000 worden opgelegd.

Met deze wetswijziging loopt Nederland opnieuw uit de pas met de EU mededingingsregels. De wetswijziging maakt het mogelijk dat ondernemingen die zowel in strijd met het EU kartelverbod in artikel 101 VWEU als het (inhoudelijk gelijkluidende) NL kartelverbod in artikel 6 Mededingingswet handelen, op basis van het NL verbod een aanzienlijk hogere boete  krijgen dan mogelijk is wegens overtreding van artikel 101 VWEU.

Voor meer informatie over de voorlichtingscampagne van ACM kunt u terecht op de website van ACM.

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15868/ACM-in-het-offensief-tegen-verboden-kartelafspraken/