Een ongewone uitspraak van de rechter van het Hof in Den Haag na een poging tot registratie van het merk P@RSCHE. Porsche is eigenaar van het beeldmerk Porsche in de Benelux. Ruud van der Linden uit Schiedam heeft in 2011 geprobeerd het woordmerk Porsche in de Benelux en de Europese Unie te registreren. Het Hof in Den Haag bepaalde toen dat het merk alleen maar was gedeponeerd om Porsche te laten betalen voor de overname van het merk. Het Hof achtte dit te kwader trouw verrichte depots en de merkregistraties moesten worden ingetrokken. Van der Linden liet het hier niet bij zitten. 

P@RSCHE Deze keer heeft Van der Linden het merk P@RSCHE ingediend als merk in de Benelux. Het merk werd ingeschreven voor soortgelijke waren als waarvoor Porsche haar merken heeft geregistreerd. Porsche stapt hierop (weer) naar de rechter en eist dat het merk wordt doorgehaald omdat het overeenstemt met haar merken. Zowel visueel als auditief is er sprake van grote overeenstemming tussen beide merken, aldus Porsche.

Please click here to view images.

Oordeel rechter Het Hof in Den Haag concludeert dat hoewel het merk van Porsche louter een beeldmerkregistratie betreft, dat in deze kwestie niet ter zake doet. Immers het ingeschreven beeldmerk bestaat uit het eenvoudige gestileerde woord PORSCHE, waarbij het onderscheidend vermogen hoofdzakelijk in het woordbestanddeel schuilt. Er is sprake van een sterke auditieve en visuele overeenstemming tussen P@RSCHE en PORSCHE. Zelfs al zou het publiek het apenstaartje ‘@’ in het merk uitsluitend als ‘a’ zien of uitspreken dan is overeenstemming tussen beide merken nog steeds aanwezig. Bovendien is Porsche een bekend merk. De rechter verklaart het merk P@RSCHE nietig.

Extra verbod Daarnaast komt het Hof in Den Haag met een opmerkelijk extra verbod. Omdat gedaagde al eerder te kwader trouw Porsche-merken heeft geregistreerd en er verder onrechtmatig handelen ten opzichte van Porsche dreigt, wordt het Van der Linden verboden voor nu en in de toekomst om met Porsche overeenstemmende merken/tekens te deponeren voor soortgelijke waren en/of diensten. Een uitspraak die op merkengebied niet veel voorkomt.