In de ambitieuze Wetgevingsagenda energietransitie van de Minister van Economische Zaken en Klimaat is weer een volgende stap gezet (klik op de link ). Op 6 maart jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Herziening van de Warmtewet aangenomen. Om de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige wet inzichtelijk te maken heeft Bird & Bird een geconsolideerde versie van de wettekst samengesteld. De integrale tekst van het wetsvoorstel laat zien dat met de herziening is beoogd gesignaleerde knelpunten weg te nemen. Ingrijpende wijzigingen in de tariefstructuur voor warmtelevering en -transport en de ordening van de warmtemarkt zullen eerst in het voorstel voor Uitbreiding van de Warmtewet aan bod komen. Dat voorstel staat in de loop van 2019 op de Wetgevingsagenda Energietransitie.