Nvrh novho zkona o zadvn veejnch zakzek, o kterm jsme informovali v norovm vydn Legal Update, byl po vrcen Sentem dne 19. dubna 2016 schvlen Poslaneckou snmovnou a nsledn dne 22. dubna 2016 podepsn prezidentem jako zkon c. 134/2016 Sb. Nvrh byl pijat ve znn, o nmz jsme jiz dve informovali nedoznal tedy zdnch zmn, s vjimkou posunut data cinnosti na 1. jna 2016.

Dle pechodnch ustanoven novho zkona se zadvac zen zahjen ped jeho cinnost dokonc podle stvajcho (,,starho") zkona o veejnch zakzkch. Zmny zvazk ze smluv na veejn zakzky dle ,,starho" zkona se vsak jiz budou dit zkonem novm.

Zrove je dluzno dodat, ze lhta pro implementaci evropsk smrnice, ze kter nov zkon o zadvn veejnch zakzek vychz, uplynula jiz 18. dubna 2016; v duchu princip evropsk judikatury se marnm uplynutm lhty pro implementaci smrnice (tedy aniz by do konce lhty nabyl cinnosti pslusn implementujc nrodn prvn pedpis) mohou prv, kter jim ze smrnice plynou, teoreticky domhat jejich adresti pmo na zklad smrnice.