In 2016 diende een Amerikaanse onderneming een aanvraag in voor het Uniewoord-/beeldmerk &pizza. Zij zocht daarmee bescherming voor verschillende voedingsmiddelen en dranken en voor horecadiensten. Het merkenbureau van de Europese Unie weigerde de aanvraag gedeeltelijk vanwege een gebrek aan onderscheidend vermogen door het beschrijvende karakter van de term ‘pizza’. Doordat de merkaanvrager vervolgens een waren- en dienstenbeperking doorvoerde, is de aanvraag van het merk &pizza alsnog gehonoreerd. Wat houdt het vereiste van onderscheidend vermogen in en waarom leverde een waren- en dienstenbeperking in dit geval alsnog een geldige merkregistratie op?

Merkenrechtelijke vereisten

Voor merkenrechtelijke bescherming is, onder meer in de Benelux en de Europese Unie (EU), vereist dat een teken onderscheidend vermogen bezit en het duidelijk en nauwkeurig weergegeven kan worden. Voldoet een teken niet aan deze vereisten, dan zal de inschrijving als merk door de betrokken autoriteit geweigerd worden of kan, indien reeds een merkregistratie is verkregen, de nietigheid van dat merk worden ingeroepen.

Het vereiste van onderscheidend vermogen houdt in dat de gemerkte waren en diensten te onderscheiden moeten zijn van soortgelijke producten of diensten van andere ondernemingen. Hiervan is geen sprake als het (dominante) woordelement waarvoor bescherming wordt gevraagd beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten.

Relevant bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen is dus voor welke waren en diensten het merk is aangevraagd. De aanvrager van een merk moet bij de aanvraag specificeren voor welke waren en diensten het voornemens is het merk te gebruiken. Dit gebeurt aan de hand van de 'Internationale Classificatie van Nice', een lijst waarin de producten en diensten zijn omschreven. De lijst kent in totaal 45 klassen, 34 klassen voor producten en 11 klassen voor diensten. De klassenomschrijvingen dienen zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn.

&pizza niet voor pizza

In dit geval werd het teken &pizza aanvankelijk aangevraagd voor diverse waren en diensten in klasse 30, 32 en 43, onder meer voor kaassaus, tomatensaus, pastasaus, pesto, pizzadeeg en restaurant-, en bardiensten. Ten aanzien van deze waren en diensten was de examiner van het EU merkenbureau van oordeel dat het teken &pizza hiervoor niet geschikt is als merk. Overwogen werd dat het woord pizza bij consumenten in de gehele EU bekend is als “een gerecht bestaande uit een gebakken deegschijf bekleed met kaas en tomaten, waaraan vaak champignons, ansjovis, worst of ham is toegevoegd.” De examiner vervolgt (vrij vertaald): “De term '&PIZZA' informeert consumenten onmiddellijk, zonder na hoeven te denken, dat de aangevraagde waren en diensten zowel pizza’s zelf betreffen als de waren, waaronder sausen en deeg, die bestemd zijn om te worden gebruikt voor pizza alsmede pizza gerelateerde restaurant-, bar-, en cateringdiensten.”

De figuratieve elementen in het woord-/ beeldmerk worden onvoldoende onderscheidend geacht, met name omdat het &-teken zeer gebruikelijk is en een standaardlettertype is gebruikt.

Please click here to view the image.

Het merk werd echter ook aangevraagd voor diverse waren die niet gerelateerd zijn aan de etenswaar pizza, waaronder: thee, koffie, slasaus, snoepgoed, fruitsappen, siropen, ijsdesserts, gebotteld water, koolzuurhoudend water en frisdranken. De merkaanvraag werd voor deze waren niet geweigerd, omdat de term pizza voor deze waren niet beschrijvend is en het teken daarom voor deze waren wél voldoet aan het vereiste van onderscheidend vermogen. Doordat de aanvrager van het merk na dit eerste oordeel van de examiner een waren- en dienstenbeperking deed, inhoudende dat de aanvraag beperkt werd tot de waren waartegen geen bezwaar bestond, wordt nu in beroep geoordeeld dat het beroep geen doel dient en de beroepsprocedure kan worden gesloten. En zo geschiedde.

Meer weten over de registratie van merken en merkbescherming?

Heeft u vragen over het registeren en beschermen van uw merk, neem dan eens contact op met één van onze consultants. Dit kan via het contactformulier rechts bovenaan deze pagina.