Op 7 februari 2017 is het initiatiefvoorstel Wet Zorgplicht Kinderarbeid door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter schriftelijke voorbereiding bij de Eerste Kamer. De Wet Zorgplicht Kinderarbeid verplicht bedrijven te verklaren dat zij 'gepaste zorgvuldigheid' betrachten om te voorkomen dat de goederen of diensten die zij leveren tot stand zijn gekomen met behulp van kinderarbeid. Het onvoldoende nakomen van de verplichtingen kan leiden tot een bestuurlijke boete. De Wet Zorgplicht Kinderarbeid treedt niet vóór 1 januari 2020 in werking.