26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Torba Kanun”) 61. maddesi ile 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da (“7194 sayılı Kanun”) da bazı değişiklikler yapıldı.

Bu kapsamda, 7194 sayılı Kanun’un 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na (“GVK”) konaklama vergisine ilişkin düzenlemeler getiren 9. maddesi ile bu maddenin yürürlük tarihini tespit eden 42. maddesinin yürürlük tarihleri 1 Ocak 2023 olarak tadil edildi.

İlgili değişiklikler sonucunda, GVK’nin konaklama vergisini düzenleyen ve vergi oranını %2 olarak tespit eden 34. maddesi ile, konaklama vergisinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar %1 oranında uygulanmasını öngören geçici 3. maddesinin yürürlük tarihleri 1 Ocak 2023 olarak yeniden belirlendi. Geçici 3. maddede öngörülen 31 Aralık 2020 tarihinde henüz bir değişiklik yapılmadı.

GVK’nin konaklama vergisini düzenleyen 34. maddesi ve geçici 3. maddeleri ilk olarak 7194 sayılı Kanun ile getirilmiş ve yürürlük tarihleri 1 Nisan 2020 olarak öngörülmüştü. İlgili maddelerin yürürlük tarihi, 7226 sayılı Kanun ile önce 1 Ocak 2021 olarak, daha sonra 7256 sayılı Kanun ile 1 Ocak 2022 olarak tadil edilmişti. 7338 sayılı Kanun’da öngörülen son değişiklik ile yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak tekrar tadil edilmiş oldu.

Torba Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven’in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette’de yer almıştır.