De Amerikaanse band Eagles is wereldwijd bekend van de song ‘Hotel California’ uit 1977. Het nummer staat in Nederland al jarenlang in de top 10 van de Top 2000 en in 2014 stond het zelfs op de eerste plaats. Het laatste concert van de band was in 2015, maar nu treden ze op een andere manier toch weer op.

Geen merkrecht De band heeft namelijk oppositie ingediend tegen de aanvraag van het woordmerk ‘Hotel California’. Het merk werd ingediend door Hotel California Baja LLC (hierna: HBC) in Mexico. HBC heeft de aanvraag niet ingediend voor hoteldiensten, maar voor een groot aantal andere producten waaronder cosmetica, verzorgingsproducten, brillen, telefoonaccessoires en sieraden. Eagles heeft geen registratie van het woordmerk ‘Hotel California’, maar heeft tegelijk met de oppositie wel een aanvraag tot registratie bij het Amerikaanse merkenbureau ingediend. De band claimt rechten op basis van gebruik sinds 1977.

In de Verenigde Staten ontstaan rechten ook door gebruik en niet alleen door registratie, zoals wij onlangs ook zagen bij de kwestie om Krusty Krab.

Producten in licentie De vraag is of de band merkrechten heeft op de titel van het nummer of de naam van het (gelijknamige) album. Het is mogelijk dat door het licentiëren van de naam en/of het gebruik van de naam op andere producten of diensten, er merkrechten zijn ontstaan. Uit de processtukken blijkt dat Eagles een redelijke kans maakt om aan te tonen dat ‘Hotel California’ als merk wordt gebruikt op gelicentieerde producten.

Onterechte associatie Het aangevraagde merk suggereert bovendien ten onrechte dat er een associatie is met de band. De website van HCB omvat namelijk ook gedeelten van teksten uit de song ‘Hotel California’. Het lijkt er op dat HCB doelbewust probeert een associatie met de band en de song te bewerkstelligen.

In de merkenwetgeving is bepaald dat de houder van een bekend merk kan optreden tegen het gebruik van zijn merk indien daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk. Mede gelet op het gebruik van delen van de songteksten door de hoteluitbater, lijkt mij de kans dat de Amerikaanse band de oppositie wint vrij groot.