Eind augustus werd bekend dat vier Rotterdamse ziekenhuizen het Havenziekenhuis willen "opknippen" door ieder bepaalde specialismen over te nemen. Loyens & Loeff signaleert de trend dat ziekenhuizen daadwerkelijk meer gebruik maken van de mogelijkheden die de Mededingingswet biedt om te specialiseren.

ACM heeft meerdere malen benadrukt dat de Mededingingswet ruimte biedt voor afspraken en/of ziekenhuisfusies die tot specialisatie leiden.

Zo heeft ACM een beslisboom specialisatieafspraken gemaakt, waarin ACM uitlegt wanneer een specialisatieafspraak niet onder het kartelverbod valt. Ook heeft ACM een leidraad en informatiekaart gepubliceerd waarin zij aangeeft hoe fusies en samenwerkingen in de ziekenhuiszorg worden beoordeeld. Uit die leidraad volgt – kort en goed – dat waarde wordt gehecht aan de oordelen van patiënten en verzekeraars.

Naast het voorbeeld van het Havenziekenhuis, is er de samenwerking van drie Utrechtse ziekenhuizen op het gebied van de hoogcomplexe laagvolume oncologische zorg. Onder de samenwerking zullen de drie ziekenhuizen ieder een gespecialiseerd chirurgisch centrum oprichten die zich in bepaalde tumorsoorten specialiseren. Ook met betrekking tot prostaatkankeroperaties ontplooien diverse partijen initiatieven om tot een concentratie van behandelingen te komen.

Recentelijk heeft de minister van VWS in antwoorden op Kamervragen aangegeven dat specialisatie en concentratie een goede zaak zijn wanneer dit de kwaliteit van zorg ten goede komt. De minister gaf aan dat van sommige complexe ingrepen, zoals prostaatkankeroperaties, bekend is dat een hoger volume leidt tot meer expertise en betere uitkomsten.