Social media platform Instagram heeft bij het EUIPO, het bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, een aanvraag ingediend om het teken GRAM als merk in de EU te registreren. Het bedrijf wil hiermee kennelijk voorkomen dat andere bedrijven zullen meeliften op het succes van Instagram door hun eigen applicaties te voorzien van de suffix –gram.

Picture perfect
Instagram is een social media platform waar gebruikers foto’s en video’s kunnen delen met hun vrienden. Maandelijks kent de applicatie 500 miljoen actieve gebruikers. De populaire foto-applicatie werd in april 2012 voor 1 miljard dollar door Facebook gekocht.

Een merk heeft een herkenningsfunctie. Gebruikers van Instagram zullen mogelijk andere applicaties die eindigen op –gram in verband brengen met het social media platform.

Merkaanvraag Instagram
De merkaanvraag voor het teken GRAM is ingediend voor de volgende producten in klasse 9:
“Downloadbare software voor het bewerken en het overbrengen van beelden, audiovisueel materiaal en videomateriaal; Downloadbare software voor het bekijken van en voor interactie met aangevoerde beelden, audiovisueel materiaal en videomateriaal en bijbehorende tekst en gegevens; Software voor sociale netwerken.”

Uit bovenstaande omschrijving blijkt dat de beoogde beschermingsomvang voor het merk GRAM zich met name op foto-applicaties ten behoeve van een elektronisch sociaal netwerk richt. Instagram probeert hiermee een monopolie te creëren op het merk GRAM en daarmee overeenstemmende merken voor producten en/of diensten die soortgelijk zijn aan de in de aanvraag genoemde producten.

Hoeveel gram?
Er is reeds een groot aantal registraties verricht voor merken die eindigen op GRAM voor waren in klasse 9. Er bestaan alleen al 84 EU-merkregistraties. Heel raar is dit ook niet: GRAM is immers een deel van het woord “program”, dat op zichzelf geen onderscheidend vermogen heeft voor softwaretoepassingen.

Geen algeheel verbod
Indien het EUIPO van mening is dat GRAM over voldoende onderscheidend vermogen beschikt, zal de aanvraag voor oppositiedoeleinden worden gepubliceerd. De houder van een eerder ingeschreven merk kan dan oppositie indienen tegen de aanvraag van Instagram.

Wordt geen oppositie ingediend of wordt ingediende oppositie weerlegd, dan volgt inschrijving van het merk. Daarmee is dan nog geen algeheel verbod op het gebruik van merken die eindigen op GRAM van kracht. Het uiteindelijke oordeel daarover is voorbehouden aan de rechter. Die zal steeds ieder geval op zijn eigen merites beoordelen.