Recent Developments

The Financial Crimes Investigation Board (the “FCIB") updated the Banks' Guidelines on Suspicious Transaction Reporting (the "Guidelines").

What’s New?

  • The crime categories and the reference table have been updated.
  • The crimes of corruption; unlicensed payment and e-money services; failure to declare a transaction conducted on behalf of a third party; cigarette, alcohol and tobacco smuggling; pyramid selling (Ponzi schemes); and abuse of non-governmental organizations are included among the suspected crime categories in the Guideline. Accordingly, the suspicion of these crimes will also require reporting.
  • The latest update (Turkish Version) can be found in here.

Conclusion

The amendments to the Guideline aim to expand the categories of suspected crimes to be reported to ensure transaction security.

 

Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi'nde Değişiklik Yeni Gelişmeler Mali Suçlar Araştırma Kurulu ("MASAK") Bankalar için olan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi'nde ("Rehber") değişiklik yaptı. Değişiklik ne getiriyor?

  • Rehber kapsamında bulunan suça ilişkin şüphe kategorileri ve şüphe kategorileri referans tablosunda güncelleme yapıldı.
  • Bu doğrultuda Rehber'e suça ilişkin şüphe kategorileri olarak yolsuzluk, lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri, başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi, sigara, alkol ve tütün kaçakçılığı, piramit satış sistemleri ve sivil toplum kuruluşlarının suiistimali suçları eklendi. Dolayısıyla, bu suçların varlığından şüphelenildiğinde de MASAK'a bildirim yapmak gerekecek.
  • Değişikliklere ilişkin düzenlemeye buradan erişebilirsiniz.

Sonuç

Rehber'deki değişiklikler ile bankalar aracılığıyla yapılan işlemlerde suça ilişkin şüphe kategorileri artırılarak işlem güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.