I januar 2016 indførte Erhvervsstyrelsen en digital løsning til bestilling af serviceattester til brug for deltagelse i offentlige udbud. Serviceattesten bliver tilpasset med virkning fra 30. januar 2017. Ændringen betyder, at der forud for udstedelse af en serviceattest vil blive indhentet oplysninger om udenlandske ledelsesmedlemmers strafbare forhold i Danmark, og at den, der anmoder om serviceattesten, skal have fuldmagt til at erklære sig på virksomhedens vegne. 

Udenlandske ledelsesmedlemmer og repræsentanter 

Erhvervsstyrelsen har hidtil udelukkende indhentet straffeattester på danske ledelsesmedlemmer eller personer med dansk CPR-nummer i forbindelse med udstedelse af serviceattester. Det ændres, således at oplysninger om strafbare forhold i Danmark ligeledes skal indhentes hos Rigspolitiet for udenlandske registrerede medlemmer af direktionen, bestyrelsen eller tilsynsrådet. Ændringen betyder, at der for udenlandske ledelsesmedlemmer skal indtastes fulde navn og fødselsdato, uploades kopi af den udenlandske persons ID og indsendes en samtykke og tro-og-love erklæring i forbindelse med anmodning om serviceattest. Skabelonen til samtykke og tro-og-love erklæring er tilgængelig på både dansk og engelsk her på Virk Indberet i forbindelse med anmodning om serviceattest. Samtykke og tro-og-love erklæringen udfyldes online, men skal underskrives fysisk. 

I forbindelse med anmodning om en serviceattest vil det fremadrettet være muligt at tilføje udenlandske repræsentanter med beføjelse til at repræsentere, kontrollere og træffe beslutninger i virksomhedens ledelse. Disse personer vil der blive indhentet straffeattest på. Dette foregår på samme måde som ved udenlandske ledelsesmedlemmer, hvor fulde navn samt fødselsdato indtastes og kopi af ID samt tro-og-love erklæring uploades i forbindelse med anmodning her på Virk Indberet.  

Fuldmagt til anmelder 

Anmelder, det vil sige den der anmoder om serviceattesten, skal fremadrettet have fuldmagt til på vegne af virksomheden at give samtykke til, at Erhvervsstyrelsen indhenter strafoplysninger om virksomheden samt til at afgive erklæring om, hvorvidt virksomheden indenfor de seneste fire år er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for ét eller flere forhold indeholdt i udbudslovens § 135 om obligatoriske udelukkelsesgrunde ved udbud. Udelukkelsesgrundene omfatter handlinger begået som led i en kriminel organisation (herunder alvorlige konkurrencelovsovertrædelser), bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvask og terrorfinansiering, børnearbejde, menneskehandel eller forfalden gæld til det offentlige på mere end 100.000 kr.