Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ("VWS") Hugo de Jonge heeft de reguliere evaluatie van de Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa") uitgebreid. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Borstlap betrof de evaluatie, naast rechtmatigheid en doelmatigheid, aanvankelijk de volgende punten: 

  • verbeterplannen HRM;

  • integriteit; en

  • informatievoorziening/informatiebeveiliging.

Aanleiding voor de uitbreiding van de evaluatie is een anonieme brief gericht aan twee journalisten, waarin de briefschrijvers hun zorgen uiten over een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie van de NZa. De evaluatie zal met een onderzoek naar deze melding – in het kader van de meldprocedure  "integriteitschendingen en misstanden VWS" – uitgebreid worden. De onderzoekers van de melding hebben de opdracht gekregen om voor het einde van het zomerreces (3 september 2018) over de melding te rapporteren. De Raad van Bestuur van de NZa heeft inmiddels besloten om het geplande werkbelevingsonderzoek bij de NZa versneld te laten plaatsvinden. 

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 15