Продовження лібералізації валютного ринку

У рамках політики поступової лібералізації Національний банк України (НБУ) вніс ряд змін до чинного валютного законодавства. Відповідні зміни затверджені Постановами НБУ № 372 від 18 серпня 2016 року та № 386 від 14 вересня 2016 року, які набули чинності 18 серпня та 15 вересня 2016 року відповідно. Постанова № 386 діятиме до 15 грудня 2016 року.

НБУ прийнято наступні зміни:

 • Дозволено купувати іноземну валюту для клієнтів навіть за наявності на рахунках власних коштів в іноземній валюті, якщо ці кошти використовуються разом із купленою іноземною валютою на погашення заборгованості за кредитами від нерезидента.
 • Дозволено скорочення термінів повернення резидентом, який не є банком, кредиту або позики в іноземній валюті нерезиденту з метою реструктуризації заборгованості, при якій вимоги за основною сумою кредиту або позики зараховуються як внесок нерезидента до статутного капіталу резидента.
 • Обмеження на видачу готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів був збільшений з 100 000 тисяч гривень (в валютному еквіваленті) до 250 000 гривень на добу.
 • Скасовано вимогу стосовно необхідності отримання українськими імпортерами актів цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (ДП «Держзовнішінформ») для здійснення розрахунків за послуги, роботи, права інтелектуальної власності, придбані у нерезидента на суму понад 50 000 євро.

Залишаються чинними наступні антикризові заходи:

 • Заборона дострокового погашення українськими позичальниками позик (кредитів) перед іноземними кредиторами (за виключенням певних випадків).
 • Розмір обов’язкового продажу валютної виручки із-за кордону залишився на рівні 65% від отриманої суми.
 • Дозволено репатріацію дивідендів за 2014 та 2015 роки в розмірі, який не перевищує одного з наступних показників у розрахунку на місяць: (а) 1 мільйон доларів США (в еквіваленті), або (b) 10% від загального обсягу дивідендів, що підлягають поверненню за кордон, але не більше 5 мільйонів доларів США (в еквіваленті).
 • З урахуванням певних виключень, зберігає свою чинність заборона на купівлю, перерахування іноземної валюти на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.
 • Банкам й досі заборонено купувати та переказувати валюту за кордон іноземним інвесторам у деяких випадках, якщо кошти були отримані від продажу корпоративних прав/акцій українських компаній, а також у разі повернення капіталу закордон (наприклад, в результаті зменшення статутного капіталу або виходу іноземного інвестора з товариства).
 • Строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становить 120 днів.
 • Банкам заборонено надавати кредити в національній валюті, якщо в забезпечення виконання зобов’язань за ними надається іноз��мна валюта, що розміщена на рахунках у банках.

Введення індикаторів ризикової фінансової операції

Одночасно із введенням вищевказаних заходів щодо лібералізації, введено вимогу до банків щодо здійснення додаткової перевірки клієнта та додаткових документів (інформації) про фінансові операції з наявними індикаторами ризикової фінансової операції. За результатами такої перевірки банки можуть відмовити клієнту в проведенні фінансових операцій. Постанова НБУ № 369 від 15 серпня 2016 року визначає, зокрема, такі індикатори ризикової фінансової операції, inter alia:

 • Невідповідність суті фінансових операцій змісту діяльності клієнта/контрагента або звичайній діяльності клієнта;
 • Перерахування коштів за договором за межі України на користь третьої сторони;
 • Перерахування коштів за договором здійснюються за:
  • Договорами поруки;
  • На користь сторони, що набула права в результаті відступлення права вимоги в зобов'язанні;
  • Стороною, що набула зобов'язання в результаті переведення боргу;
  • З використанням зарахування зустрічних однорідних вимог.
 • Надання кредиту нерезидентом-кредитором (без фактичного зарахування суми кредиту на рахунок Українського резидента в банку в Україні);
 • Учасник фінансової операції зареєстрований в державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
 • Фінансова операція з повернення іноземному інвестору дивідендів;
 • Інші ознаки ризикової фінансової операції (на розсуд банку).

Вимоги Положення № 369 не поширюються на фінансові операції (крім купівлі/перерахування іноземної валюти за межі України з метою повернення іноземному інвестору дивідендів), що здійснюються, зокрема:

 • На користь держави або під державні гарантії;
 • Резидентами на користь міжнародних фінансових організацій;
 • На виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями (уключаючи їх дочірні та афілійовані компанії), включеними до списку 2 000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000).