• Зміни збільшують кількість критеріїв для оподаткування неприбуткових організацій та змінюють правила оподаткування сільськогосподарських виробників, страхових компаній.
  • Певні зміни мають відношення до звітності щодо оподаткування цінних паперів
  • Зміни стосуються правил амортизації невиробничих активів; збільшення/зменшення фінансових результатів внаслідок операцій з формування резервів за сумнівною заборгованістю; правил тонкої капіталізації (податкові коригування повинні застосовуватися тільки до операцій з пов’язаними контрагентами-нерезидентами).
  • Зміни стосуються певних коригувань фінансового результату:
  • Фінансовий результат має бути скоригований на різницю між контрактними цінами та цінами, що сформовані за «принципом витягнутої руки» за результатами податкового (звітного) року.
  • Фінансовий результат має бути скоригований на 30%, якщо товари (роботи, послуги) були придбані: (i) у неприбуткових організацій (з певними обмеженнями), нерезидентів, зареєстрованих у країнах, включених у перелік КМУ для цілей трансфертного ціноутворення (за виключенням операцій, які не є контрольованими або контрольованих операцій, що відповідають «принципу витягнутої руки»).
  • Фінансовий результат коригується на суму роялті, що перевищує 4% фінансового результату за попередній рік, за виключенням випадку, коли роялті сплачується за неконтрольованою операцією, яка здійснюється за принципом витягнутої руки.
  • Зміни, які стосуються звільнення від сплати податку на репатріацію: доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери за: доходи нерезидентів у вигляді відсотків, що сплачуються кредиторам, іноземним контрагентам за позиками або фінансовими кредитами, залученими шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі; знижена ставка 5% застосовується до відсотків за кредитами від кваліфікованих кредиторів, тощо.