Sean Hepburn Ferrer en zijn halfbroer Luca Dotti, de zoons van de in 1993 overleden actrice Audrey Hepburn, hebben een conflict met het Audrey Hepburn Children’s Fund over het gebruik van de naam van hun moeder.

IE-rechten

Ferrer en Dotti zijn de enige erfgenamen en hebben de intellectuele eigendomsrechten op de naam Audrey Hepburn en een gestileerde afbeelding van Hepburn met haar handtekening. Er zijn diverse merkregistraties verricht voor naam en afbeelding. De broers hebben een overeenkomst gesloten dat geen enkele derde partij een wereldwijde, onbeperkte, doorlopende licentie mag krijgen en dat voor het verlenen van een elke licentie gezamenlijke toestemming is vereist.

Liefdadigheid

Ferrer was voorzitter van het Audrey Hepburn Children’s Fund, dat ook wel bekend is onder de naam Hollywood for Children. Hij stapte op omdat hij van mening is dat er teveel van het binnengekomen geld aan de strijkstok blijft hangen, onder meer door hoge salarissen en kantoorkosten. Ferrer vindt dat in strijd met de liefdadigheidsvoornemens van zijn moeder.

Hij wil het fund verbieden de naam Audrey Hepburn en ook de domeinnaam audreyhepburn.com nog te gebruiken, en alleen op projectbasis toestemming verlenen voor gebruik van de naam.

Sinds 2015 hebben de broers het Fund geen toestemming meer gegeven voor het gebruik van de merknaam. Dus elk gebruik voor tassen, paraplu’s en andere merchandise artikelen sindsdien, is in beginsel merkinbreuk. Ferrer heeft de kwestie onlangs aan de rechter voorgelegd.

Het Audrey Hepburn Children’s Fund beweert dat zij wel de wereldwijde IE-rechten van de broers heeft gekregen, maar deze ontkennen dat ten stelligste.

De rechter nu moet oordelen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van de zaak.

Licenties

Indien u besluit een merk in licentie te geven, dan is het zaak om goede afspraken op papier te zetten. Niet alleen over de duur en omvang van de licentie, maar ook over de te betalen vergoeding.